Page 24 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Kunstnerspirer i
Hvilhaug barnehage
Kunst, kultur og
kreativitet stod i fokus
da Hvilhaug barnehage
gjennomførte et kunst­
prosjekt i sommer.
– Vi hadde over en periode på fire uker
mange forskjellige formingsaktiviteter
tilpasset de ulike alderstrinnene. Noen
valgte å la barna få dekorere sovesku-
ret sitt, andre lot barna få slippe løs
med maling og pensel på steiner i
uteområdet, mens andre laget flotte
bilder av blomster de hadde plukket,
sier fagleder Trine Bergvoll i Hvilhaug
barnehage.
Den siste uka fikk de besøke Kunst-
skolen.
– Her ble vi møtt av to fantastiske
kunstnere som hadde lagt til rette for
at barna skulle få utfolde seg gjen-
nom maling og tegning. Personalet
har sett verdien av å legge forholdene
best mulig til rette for å fremme bar-
nas kreative evner, mens barna har
fått kjennskap til nytt formingsmateriell
som vi ikke har i barnehagen. Dette
opplegget var en så god erfaring at
vi kommer til å fortsette samarbeidet
med Kunstskolen, sier Bergvoll.
Som en avsluting
på kunstprosjektet
laget barna en
kunstutstilling i
barnehagens gymsal
der en kunne beskue
de flotte resultatene.
Foto: Hvilhaug
barnehage
Tromsø beste
bykommune
på nett
Det er IKT Norge som
har stått for kåringen,
og Tromsø slår der­
med ressurssterke
bykommuner ­som Ber-
gen og Kristiansund.
Testen av kommunenes tilgjengelig på
nett er gjort fra et brukerståsted, og
Tromsø scorer bra på mange av de
tjenestene som er testet.
– Vi er selvsagt glad for å være
den mest tilgjengelige bykommune i
Norge, men ser ingen grunn til å feire
seieren. På flere områder har vi ennå
et stykke igjen til vi er fornøyd. Derfor
jobber vi nå med utviklingen av et nytt
nettsted. I januar neste år skal vi pre-
sentere nye www.tromso.kommune.
no og da håper jeg at vi scorer enda
bedre på IKT Norges test, sier kom-
munikasjonssjef Morgan Lillegård.
Smarttelefoner og nettbrett
Sammen med IT-avdelingen i kom-
munen jobber Informasjonstjenesten
med tilgjengeligheten på nett. Nye
digitale skjema skal implementeres i
nettstedet og nasjonale tjenester skal
også kobles sammen med de lokale
tilbudene.
– Samfunnet blir stadig mer digitalt
og derfor må vi ha god framdrift på
dette arbeidet. Vi har utviklet en appli-
kasjon for smarttelefoner og jobber nå
med bedre løsninger for nettbrett, sier
Lillegård.
Dansk forbilde
Tromsø kommune scoret i likhet med
Skien kommune 25,0 poeng mens
Årdal kommune ble aller best i Norge
med 26,5 poeng. Forbildet i Skandina-
via er København kommune som fikk
hele 41,0 poeng i testen.
Tromsø kommune ble i 2009 kåret
til Norges beste kommunale nettsted
av Direktoratet for Forvaltning og IKT
og fikk i fjor Farmandprisen for beste
offentlige nettsted.
Informasjonssjef Morgan Lillegård er glad for kåringen, men satser på at
kommunen skal bli enda bedre på nett når det nye nettstedet lanseres neste år.
Foto: Marius Fiskum
24
Innblikk
September 2011
KOMMUNEN RUNDT
Plateslipp
på kafé
Heracleum
26. august trådte Tre byguta til med
både plateslipp og underholning på
kafe Heracleum. NRK radio og TV
var tilstedet under arrangementet.
Gruppa består av de kjente bygutta
Bjørn Willumsen, Pita og Georg
Høeg.
– De spilte musikk det svinger av,
og mange av tekstene er fra gamle
revyer. Gruppa er kjempepopulær
her på Heracleum og trekker alltid
fulle hus. Takk til bygutan og Den
kulturelle Spaserstokken, sier avde-
lingsleder Birgit Nilsen ved aktivi-
tetsavdelinga ved Omsorgstjenesten
Sentrum.
Tre byguta
Foto: Omsorgstjenesten Sentrum