Page 21 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Beate Berger Sørensen (60 år) har jobbet i Tromsø
kommune siden 1967. I dag er hun personkonsulent hos
Byutvikling og har kontor på rådhuset. Hun tror kommunen
har en spennende, men også krevende tid foran seg.
– Hva synes du om innføring av parlamentarisme?
– Jeg er fortsatt usikker, men det blir spennende og sikkert
krevende å finne den riktige arbeidsformen i starten. Det er en
spennende tid vi går i møte.
– Best og verst ved Tromsø kommune?
– Det beste er at det er en flott arbeidsplass. Det verste må
være den dårlige økonomien. Kommunen sliter til tider med
pålagte oppgaver som ikke blir utført slik de skal.
– Hvorfor liker du å jobbe i kommunen?
– Jeg har en flott arbeidsplass her på Byutvikling. Jeg stortrives
og jobben er varierende.
– Si en ting om din arbeidsplass som du tror andre ikke
vet?
– På Byutvikling er det en gjeng trivelige folk som står på og
yter god service til byens befolkning. Og hver fredag har vi
fredagsquiz!
– Du er rådmann for en dag, hva gjør du?
– Jeg får nok ikke gjort så mye på en dag som rådmann, men
jeg vil tilbakeføre ordningen med erkjentlighetsgave for lang og
tro tjeneste. Jeg synes alle ansatte som har hatt lang fartstid i
kommunen skal bli satt pris på med denne utmerkelsen.
– Hvordan tror du dine kolleger vil beskrive deg?
– Tror de vil beskrive meg som en fargeglad, trivelig, hjelpsom
og omgjengelig person med godt humør.
– Hvem i kommunen fortjener en rose?
– Det er flere jeg synes fortjener en rose, og jeg ønsker å dele ut
to roser. En rose til min gode kollega Lillian Sørem ved Alfheim
aktivitetshus for den jobben hun gjør for funksjonshemmede
i alle aldre i Tromsø kommune. Og så en rose til min gode
kollega Hildegunn Vevik ved Kultur og idrett, driftsseksjonen
for den jobben hun gjør. Hun jobber også mye med driften av
Hella som åpnet i vår.
– Hvilken beskjed skulle du ønske du fikk fra sjefen din
i dag?
– Beate; endelig er det din tur til å få anstendig lønn!
– Hva bør Innblikk skrive mer om?
– Jeg syns Innblikk gjør en god jobb og får med seg ting som
skjer rundt i kommunen. Forsett med det og tips får dere sikkert
nok av.
– Noe mer på hjertet?
– En viktig erkjennelse: Du kan ikke endre på det som er omme,
men derimot rette på det som kan komme.
Tekst og foto: Eva Meyer Hansen
KAFFEPAUSEN
Vellykka
ungdomskonsert
9. september markerte
Sparebank 1 Nord-Norge
sitt 175-årsjubileum med to
gratiskonserter på Valhall.
På formiddagen var det ungdomskonsert, og alle
ungdomsskoleelevene i Tromsø kommune var invi-
tert. 6300 ungdommer og lærere overvar konsertene
med Tromsø-bandene Kamikaze a Go Go, Poppa
Lars og Oter - og LidoLido og Lars Vaular.
Programmet var lagt opp i samarbeid mellom
Sparebank 1 Nord-Norge og et ekspertpanel satt
sammen av seks ungdommer fra ulike Tromsø-
skoler.
På festivalområdet var også Tromsø kommune
representert med en populær stand. Ungdomshuset
Tvibit delte ut flyere med informasjon om Idéfangst,
INTRO Talent, Filmhuset og de ulike andre aktivite-
tene på huset. Rockefabrikken informerte om tilbu-
det til folk som vil starte band. Mest populære var
likevel helsesøstrene fra Helsestasjon for ungdom
som delte ut gratis kondomer.
Vilde Fjeldheim Wold og Christian Hyld fra Tvibit deler ut flyere til ungdommer på Sparebank 1 Nord-Norge sin ung-
domskonsert.
Tromsø mer
internasjonal
Tromsø blir stadig mer
internasjonal og snart har
en av ti tromsøværinger
utenlandsk opprinnelse.
I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086
personer eller 8,9 prosent av folkemengden. De fire
siste årene har andelen innvandrere økt markant i
Tromsø. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent
i 2007 mens den nå er nesten ni prosent. Ved års-
skiftet var det registrert i folkeregisteret personer
fra 142 land i Tromsø. Fremdeles er russerne den
største befolknings­gruppen med 514 personer, mens
det bor 510 svensker i kommunen. Innvandrere med
vestlig bakgrunn utgjorde i 2007 hele 42 prosent av
innvandrerbefolkningen, mens andelen er redusert
til 38 prosent i 2011.
September 2011
Innblikk
21
KOMMUNEN RUNDT