Page 2 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Ansvarlig redaktør: Morgan Lillegård
Redaktør: Eva Meyer Hanssen
Redaksjon: Informasjonstjenesten og
Mediateam Reklame, avd. Tromsø
Produksjon:
Trykk: Nr1Trykk as
Neste utgivelse er planlagt til
2. desember 2011.
Tips må være inne før 11. november.
Kontakt oss på e-post:
innblikk@tromso.kommune.no
Ta også kontakt med Informasjons­
tjenesten om du har saker til
intranett eller internett
www.tromso.kommune.no
Helter i
hverdagen
I Innblikk startet vi for litt siden serien
Hverdagshelten. I hver eneste utgave
av internavisen presenterer vi én
eller flere hverdagshelter. Og la det
være sagt med en gang: Det er utro-
lig mange hverdagshelter i vår store
organisasjon.
Foran årets nest siste utgivelse sendte
vi ut en påminning om Hverdagshelten
der vi skrev at vi gjerne tok i mot tips.
I løpet av timer rant det over i e-post-
kassen og varsellampene blinket på
IT-senteret: FULLT!
Responsen var helt utrolig og redak-
sjonen hadde ikke drømt om så man­
ge e-poster. Vi er evig takknemlig,
men vet inderlig godt at vi har satt
oss selv i en kattepine. Hvordan skal
vi velge ut blant alle heltene?
Kjære leser: Du skal vite at vi gjør vårt
beste og tar det etter skjønn. Noen av
tipserne blir selvsagt glade for at deres
tips blir plukket ut av den store bunken
og presentert i Innblikk, mens andre
igjen blir skuffet.
Vi har rett og slett ikke muligheten å få
alle heltene på trykk. Men i løpet av de
neste numrene skal vi få fram mange
gode, nære og varme historier om de
fantastiske menneskene som finnes i
Tromsø kommune.
Til alle i kommunen:
Ha en god høst.
Morgan Lillegård, ansvarlig redaktør
Hermann Greuel
på Tvibit vil at
ungdommer skal
knytte bånd over
landegrenser gjennom
film.
På Tvibit finner vi mannen som har
hovedansvaret for NUFF (Nordisk
Ungdomsfilmfestival). Festivalen der
unge filmskapere fra 15-25 år møtes
for å lage film.
Selv ble Greuel trukket inn i
filmverdenen på 80-tallet i Berlin.
Den tidligere musikeren begynte med
filmproduksjon og distribusjon fra eget
firma. På 90-tallet eide han en egen
kino i den tyske hovedstaden, før
kjærligheten brakte ham til Nordens
Paris på 2000-tallet.
I Tromsø er det formidlingsrollen
innen film han har inntatt.
Formidler film
– Jeg elsker å formidle. Det er det jeg
er best på. Å utvikle ideer og prosjek-
ter, og knytte folk sammen, sier han.
Og å knytte folk sammen over
landegrensene er noe av jobben hans.
NUFF begynte først som en nordisk
festival, men etter hvert ble den utvidet
til å inkludere andre deler av verden.
Under NUFF møtes 40 ungdommer fra
hele verden på Tvibit. Her lærer de av
profilerte filmskapere innen forskjellige
sjangre. Det har blitt et suksessfullt
konsept som andre har kopiert og tatt
med seg hjem.
– Flere har vært her og likte vår
måte å jobbe med ungdomsfilm på.
Blant annet finnes det nå lignende
prosjekter i Murmansk, Sør-Afrika og
Nairobi i Kenya. I slummen i Nairobi
setter de nå opp en lignende festival,
forteller Greuel.
Internasjonal utveksling
Men avstandene er ofte lange, og
kostnadene høye for å drive utveks-
ling. Dermed søkte Greuel nye veier
for å forbedre det internasjonale sam-
arbeidet.
– Jeg fikk en idé om at vi kunne
bruke Fredskorpset til utveksling på
et profesjonelt nivå. Jeg søkte så om
midler fra dem til et for-prosjekt der
man skal utveksle unge filmskapere.
Dette ble til «Screen» som nå
pågår på andre året, finansiert av
Fredskorpset. Nå står seks ungdommer
som er tilknyttet Tvibit snart klare til å
reise til Sør-Afrika, Kenya og Haiti. I tre
måneder skal de være borte. Til våren
Film­
guiden
Hermann Greuel brenner for film og for ungdom. Derfor arbeider han med ungdom som lager film.
2
Innblikk
September 2011
LEDER