Page 1 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Jeg elsker å formidle.
Det er det jeg er best
på.
Les mer i Hverdagshelten
Vandrevakter
på tvers
Omsorgstjenesten Langnes innfø-
rer nytt prosjekt.
Ny internasjonal
rådgiver
Maria Østensson i portrettet.
Internavis for Tromsø kommune • Nr 4, 2011
Folk la ned blomster
på trappa i sentrum
etter terrorangrepene i
Oslo og på Utøya. Nå er
blomstene ryddet bort, men
oppfølgingen av de berørte
fortsetter.
Følger opp
etter
22. juli