Page 3 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

får Tvibit gjenbesøk.
– Da skal de lage film sammen, og
ungdommene utenfra vil bli opplært
i våre modeller og organisering av
NUFF.
Flere syn på tilværelsen
Greuel synes det er viktig at ungdom
møter hverandre på tvers av lande-
grensene og opplever hvilket forhold
andre ungdommer har til film.
– Som vi sier i Tyskland; man må
se over tallerkenkanten. Det er viktig
at ungdommen får muligheten så tid­
lig som mulig. Da får de en bedre
forståelse av seg selv og sitt miljø. De
blir litt klokere av det. Man ser at man
ikke er alene i verden og at andre har
andre syn på ting.
– Lager ungdommene veldig forskjel-
lige filmer etter hvor de kommer fra?
– Både ja og nei. En film oppstår
gjerne hvor det mennesket som lager
den har sin basis. For eksempel blir
jo filmene annerledes når de er laget
i slummen i Nairobi enn de som blir
laget her. Men de dreier seg ofte om
det samme; de forteller om drømmene
sine, kjærlighet, hva som er viktig for
en ungdom og om skolehverdagen sin.
Han liker historiene som blir fortalt
av de unge filmskaperne. De er mere
«ferske», som han sier.
– Man ser at de ikke har gått på
filmskolen. De forteller en utvunget
historie. Dermed blir historiene
annerledes fordi de ikke er laget
innenfor en ramme.
En berikende hverdag
Å jobbe med ungdom er for ham et
privilegium. I Tyskland var han også
kunstnerisk leder og styreleder ved et
kulturhus der de drev mange prosjek-
ter med ungdom. At Tvibit har fostret
filmskapere som er på vei inn i yrket
proffesjonelt, er han stolt av.
– Det er et givende arbeid. Det
beriker meg som person å ha unge
folk rundt meg som jeg ser utvikler
seg, og blir flinke i noe. Og så er ingen
dager like selv om 50-60 prosent av
arbeidsdagen min er rent administrativt
arbeid.
– Hvilke filmer ser du selv på?
– Jeg liker film som er ekte. Det er
altfor mange filmer som man ler av
mens man ser dem, eller som griper
fatt i deg med spenning, men som du
har glemt idet du går ut av kinosalen.
Det kan ikke være meningen med film.
Film kan ikke forandre verden, men
den kan bidra til at folk tenker.
Tekst og foto: Renate Alsén Øvergård
— Som vi sier i
Tyskland;
man må se over
tallerkenkanten.
September 2011
Innblikk
3
Hverdagshelten