Page 7 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Etter Utøya
Alt som ble lagt på trappa ved Kulturhuset
er bevart av Byarkivet. Nå skal de berørte
ungdommene i Tromsø tas vare på.
Foto: Mark Ledingham
September 2011
Innblikk
7
Hovedsak: Etter Utøya