Page 28 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Prøv Nordlys GRATIS i 2 uker!
Bestill nå på www.nordlys.no/gratis2
SMS: send NLY 2GRATIS til 2080
SMS-tjenesten koster kr 5. Tilbudet gjelder for nye abonnenter og er uforpliktende.
0
,–
Avdelinger:
Fredrikstad
Moss
Halden
Oslo
Drammen
Sandefjord
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø
Tlf.: +47 09145
www.lasgruppen.no
Vi utfører tjenester innen:
Sikkerhetsbefaring
Låssystemer
Innbruddssikring
Lås- og nøkkelservice
Dør- og portautomatikk
Elektroniske avlåsningssystemer
Installasjon og service
Postkasser, porttelefon og adgangskontroll
Vi er ISO sertifserte innen 9001 og 14001
Medlem i foreningen Norske Låsesmeder
Avdelinger:
Fredrikstad
Moss
Halden
Oslo
Drammen
Sandefjord
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø
Tlf.: +47 09145
www.lasgruppen.no
ɷ 7HOHIRQ
ɷ 7HOHID[
ɷ ( PDLO ILUPDSRVW#EMRUQ QR
3RVWERNV
7URPV¡ 6H YnU KMHPPHVLGH ZZZ EMRUQ QR
7RWDOOHYHUDQG¡U DY
EROLJHU
RJ Q ULQJVE\JJ
ɷ
Returadresse:
Tromsø kommune, Informasjonstjenesten, Rådhuset, 9299 TROMSØ.
28
Innblikk
September 2011