Page 17 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

e fart,
hsan!
Afghaneren Ehsanulhaq Miakhel (18) har bodd i Norge i to år og trives godt blant
barna i Bymyra barnehage.
skolen. I Afghanistan måtte han jobbe
fra han var 10 år, og den eneste sko-
legangen han fikk var koranskole, der
faren underviste han. Nå er det mye
nytt som skal læres.
Integrering på sitt beste
– Det er jo fint at jeg og ungene her
lærer norsk sammen, sier Ehsan, og
snakker litt med ei lita jente som kom-
mer bort til han.
– Det er fantastisk flott å ha han
her i lag med ungene. De liker han
veldig godt og han er så oppmerk-
som på dem. Han får de aller beste
skussmål av meg, sier Peggy Bakke-
haug som også er ute sammen med
barna denne flotte seinsommerda-
gen. Hun er pedagogisk leder på den
ene basen i barnehagen og får ikke
skrytt nok av Ehsan.
– Og så har han blitt kjempeflink i
norsk, skyter hun inn.
– Dette er virkelig integrering i prak-
sis, i et miljø med ansatte fra mange
land. Vi har så gode erfaringer med å
ha Ehsan her, så vi gjør gjerne dette
igjen, sier Hans Julius.
Har fått nye venner
Ehsan har ikke bare blitt bedre i norsk
av å være i Bymyra barnehage. Gjen-
nom barnehagen har han også blitt
kjent med flere nordmenn.
– Noen nordmenn liker ikke utlen-
dinger. Det er vanskelig. Men i barne-
hagen blir jeg jo kjent med ungene og
foreldrene deres, og de som jobber
her, forteller Eshan.
Han og kollega Marit Dagsvik
pleier innimellom å spise middag
hos hverandre, og Marit forteller om
den gangen Eshan diska opp med to
middagsretter og hjemmebakt brød til
henne og familien.
– I Afghanistan lager ikke men-
nene mat, men han hadde fått hjelp
på telefon av mora si. Det smakte
veldig godt, sier hun.
Eshan veit at han aldri kommer
tilbake til hjemlandet. Derfor håper
han på å bli boende i Tromsø, selv
om vinteren er både mørk, kald og
lang. Drømmen er å fullføre grunn-
skolen og på sikt kunne utdanne seg
til ingeniør. Men foreløpig trives han
godt med å kunne jobbe i Bymyra
barnehage.
– Og det er jo flere utlendinger her
også. Et av barna kommer jo fra Sve-
rige, sier Ehsan og smiler.
Tekst og foto: Inger Johanne Sæterbakk
Lille Max har nettopp begynt i barnehagen, og blir passet på av Ehsan.
September 2011
Innblikk
17
aktuelt