Page 16 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

18 år gamle
Ehsanulhaq Miakhel
fra Afghanistan ønsket
å bli bedre i norsk og å
få seg en jobb. Nå har
begge ønskene gått i
oppfyllelse, i Bymyra
barnehage i Tromsø.
Seinsommersola slynger seg lett over
uteområdet i Bymyra barnehage. Mel-
lom lekende barn i står Ehsan, som
han blir kalt til daglig og gir fart til tre
unger på hver si huske. Han ser ut til
å ha funnet seg vel til rette i den liv-
lige gjengen med barn og voksne. Et
barn kommer til og trenger følge på
do, andre trenger hjelp til småting.
Rolig og vennlig kommuniserer han
med ungene.
– Jeg lærer veldig mye av å snakke
med barna. De bruker andre ord enn
de voksne, og de snakker annerle-
des enn det vi lærer på skolen. Og
så snakker de uansett om du forstår
eller ikke, forteller Ehsan. Ut fra nor-
sken hans å dømme kan man lett tro
at han har bodd i Norge lenge. Men
det er bare to år siden han kom til
asylmottaket på Sjøvegan, og litt over
et år siden han fikk oppholdstillatelse
i Norge og flytta til Tromsø.
Praktiserer språket
Ehsan har hele tiden vært interessert
i å lære seg mest mulig norsk. Og
det var slik han havna i Bymyra bar-
nehage. Fagleder Hans Julius Nilsen
ble kontakta av Flyktningtjenesten i
kommunen på etterjulsvinteren. De
lurte på om Ehsan kunne få være i
barnehagen for å praktisere norsk.
– Han er en svært sympatisk ung
mann som vi gjerne ville ha her
sammen med oss. I vinter og vår var
han her hver dag etter norskkurset
sitt uten å få betalt for det, og ungene
og de voksne liker godt å være i lag
med han, forteller Hans Julius.
Det var derfor naturlig for barne-
hagen å tilby Ehsan jobb da de fikk
behov for vikar en dag i uka. Og
Ehsan var ikke tung å be.
– Jeg liker så godt å leke med
ungene, og de voksne som jobber her
er veldig greie. Jeg kunne godt jobba
enda mer, men jeg må prioritere å
gå på skolen på dagtid, forteller han.
For til tross for at han er myndig,
har Ehsan nettopp begynt på grunn-
– Me
Ehsan er populær blant barna i Bymyra barnehage. Her leker han med Vilje.
16
Innblikk
September 2011
aktuelt