Page 13 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Tromsø kommunestyre
2011-2015
FORTSATT FREMGANG
Høyre 16 representanter
1. Jens Johan Hjort
1964
2. Øyvind Hilmarsen
1972
3. Kristian Støback Wilhelmsen 1991
4. Frid Einarsdottir Fossbakk
1951
5. Erlend Rian
1941
6. Gunnar Pedersen
1945
7. Rolleiv O. Lind
1941
8. Magnus Mæland
1984
9. Isabell Pettersen Vikan
1992
10. Alvhild Yttergård
1939
11. Kent Gudmundsen
1978
12. Lars Echroll
1959
13. Line Fusdahl
1957
14. Knut Barman-Jenssen
1937
15. Bodil Ridderseth Larsen
1942
16. Morten Willumsen
1954
Arbeiderpartiet 11 representanter
1. Magnar Nilssen
1963
2. Kristin Røymo
1973
3. Brage Larsen Sollund
1989
4. Gunn Sissel Jaklin
1958
5. Elisabeth Steen
1976
6. Eduardo da Silva
1950
7. Marta Hofsøy
1992
8. Lene Hansen
1971
9. Stein-Gunnar Bondevik
1967
10. Roger Ingebrigtsen
1966
11. Martin L. Ellingsen
1993
Fremskrittspartiet 6 representanter
1. Jan Blomseth
1961
2. Kristoffer Kanestrøm
1983
3. Tor Egil Sandnes
1948
4. Anni Skogman
1963
5. Bjørn-Gunnar Jørgensen
1983
6. Britt Hege Alvarstein
1960
Rødt 3 representanter
1. Jens-Ingvald Olsen
1952
2. Hanne Stenvaag
1971
3. Elin Jørgensen
1962
Sosialistisk Venstreparti 2 repr.
1. Gunhild Johansen
1950
2. Ingrid Marie Kielland
1977
Venstre 2 representanter
1. Jonas Stein Eilertsen
1984
2. Marie Fangel
1940
Kristelig Folkeparti 1 representant
1. Helga Marie Bjerke
1973
Miljøpartiet De Grønne 1
representant
1. Brynmor Evans
1972
Senterpartiet 1 representant
1. Ann-Sissel Enoksen
1966
bestemte
På videokonferanserommet satt sekretariatet og her er det Inger Sandbukt og
Christian Wiig som går over de siste tallene.
Også i år var det kirkevalg. Her er det Øystein Aspaas, Vilgunn Gregusson og Per
Trygve Kongsnes som tar mot stemmene.
Media dekket som alltid valget i Tromsø. Her er det TV2s Egil Pettersen som
rapporterer på direkten.
September 2011
Innblikk
13
aktuelt