Page 12 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Dagen da innbyggern
Paul Henrik Kielland rapporterer de første tallene og selv om ikke Øyvind Hilmarsen smiler, skjønner han at det går rette vei. Elisabeth Steen er mer avdempet.
FrP kommer for første første gang til makta i Tromsø, men
Kristoffer Kanestrøm og Jan Blomseth var bare sånn passe
fornøyd meg eget resultat.
Arnt P. Pedersen, av mange kalt for valggeneralen, hadde
som alltid kontroll på troppene og latteren satt løst.
Mandag 12. september
bestemte velgerne at
Høyre, FrP og Venstre
skal lede Tromsø de
fire neste årene.
Som alltid hadde Tromsø kommune
organisert et meget godt valg­apparat.
I 27 stemmekretser sørget våre folk
for at alt gikk riktig for seg, og alle-
rede tidlig på kvelden ble det klart at
det blir maktskifte i Tromsø kommune.
Etter 12 år med Arbeiderpartiet og SV
i føringen er det nå klart at alliansen
med Høyre, FrP og Venstre tar over i
en parlamentarisk styringsmodell fra
19. oktober.
12
Innblikk
September 2011
aktuelt