Page 26 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Høst­
semesteret på
Kunstskolen
Kursprogram på Kunstskolen er full-
spekket av muligheter for kreativ
utfoldelse med mange spennende
helgekurs i høst.
Se fullt program på www.tromso.
kommune.no/kunstskolen
Påmelding gjøres via e-postadressen
kunstskolen@tromso.kommune.no
Leder­møter
høsten 2011
Datoene for ledermøter i kommunen
er satt til: 1.september, 6. oktober, 3.
november og 1. desember. Mer infor-
masjon og program finner du på kom-
munens interne sider.
Leder­
utviklings­
program i høst
Denne høsten deltar 30 mellomledere
på lederutviklingsprogrammet i regi
av Personalenheten. Målsettinga med
opplæringa er at lederen skal bli mer
bevisst på egen rolle som leder og til å
utvikle eget lederskap. Første samling
er 4. og 5. oktober og andre samling
skal avvikles 29. og 30. november. Mel-
lom samlingene skal det gjennomføres
individuell veiledning i forhold til eget
lederskap, utfordringer og utviklings-
mål.
Ny avtale på
medisinsk for­
bruksmateriell
1. august ble det tegnet ny innkjøpsav-
tale med Mediq Norge AS på medisinsk
forbruksmateriell. Avtalen løper frem til
31. juli 2013.
Avtale med
reisebyrået
Bennett
Tromsø kommune har med virkning fra
1. juli 2011 inngått ny avtale om kjøp av
reisetjenester hos HRG Nordic, Ben-
nett Reisebyrå Tromsø.
Bennett har fire ansatte i Tromsø og
gleder seg til å betjene også Tromsø
kommune. Kontoret finner du på Prost-
neset i Roald Amundsens plass 1 (Odd
Berg bygget). Konsulentene har kunn-
skap innen alle områder, selv om noen
har mer spesialkompetanse på enkelte
områder.
Bennett kan nås på telefon 776 21 500
eller på e-post tromso@hrgworldwide.
com
For ei raskere betjening ønsker Ben-
nett at den enkelte enhet gjør en opp-
datering på kundeprofilen. Tilgang til
rammeavtalen er tilgjengelig på intra-
nettsidene under innkjøpsavtaler - Rei-
sebyråtjenester
Nye
leverandører
Tromsø kommune har inngått nye
rammeavtaler på følgende tjenes-
teområder. Det er viktig at de som
bestiller varer sjekker at kommunen
blir fakturert med de priser og rabatter
som er avtalt i rammeavtalen.
Reisebyråtjenester:
Bennett Nord-Norge AS avd. Tromsø
01.07.11 - 30.06.13 med mulighet for
forlengelse i inntil 2 år
Filter til ventilasjonsanlegg:
Energikontroll AS
15.02.11 -14.02.13 med mulighet for
forlengelse i ytterligere 2 år
Musikkinstrumenter:
Lydproduksjon Tromsø AS
15.01.11 - 14.01.13 med mulighet for
forlengelse i inntil 2 år
Barnehageinventar:
Lekolar AS 01.04.11 - 31.03.13 med
mulighet for forlengelse i ytterligere
2 år.
Nye åpnings­
tider på
Kroken
bibliotek
Åpningstider:
Mandag 13.00 – 19.00
Tirsdag 09.00 – 15.30
Onsdag 09.00 – 15.30
Torsdag 13.00 – 19.00
Fredag Stengt
Lørdag 10.00 – 15.00
Omfordelt
ansvar og
oppgaver i
Personal­
enheten
Camilla Reite er nyansatt og hun
er kommunens nye kontaktperson
innenfor pensjon, seniorpolitikk og
personalforsikringer. Hun gir veiled-
ning og saksbehandler innenfor tariff-
og arbeidsgiverspørsmål.
Merethe Dalseth jobber med kompe-
tanseutvikling, lederutvikling og andre
arbeidsgiverspørsmål. Hun har overtatt
jobben etter Karen Lampe-Olsen som
er blitt pensjonist.
Gunn Irene Birkeland er nyansatt og
jobber med sykefraværsrefusjon med
mer sammen med Grethe Knudsen og
Rita Jenssen. Hun har overtatt jobben
etter Ellen Mollan Nilsen som er blitt
pensjonist.
Oppstart fami­
liegruppa i høst
Familiegruppa i familiens hus starter
opp igjen etter ferien 13. september og
har plass for flere familier. Familiegrup-
pen er et møtested for foreldre med
barn i alderen null til 12 år som strever
psykisk eller har hatt det vanskelig i
forhold til rus.
Familiegruppen ledes av fagpersoner
som har erfaring med grupper av for-
eldre og barn. Her kan du dele tanker
og meninger som du synes er viktige i
hverdagen, og høre andre snakke om
temaer som opptar deg. Eksempler på
tema kan være foreldrerollen, å snakke
med barn om psykiske vansker, om å
gjøre noe hyggelig sammen, drømmer,
nettverk og framtiden.
Ta kontakt på e-post, sms eller ring:
bente.hoiseth@tromso.kommune.no
77 79 06 28 eller 408 70 267
Sted: Familiens hus, Åpen barnehage,
Stakkevollan (ved Utsikten legesenter)
Når: Hver andre tirsdag kl 1600-1900
Rutiner for
E-handel
Økonomienheten har lagt ut rutine-
beskrivelse og kursdokumentasjon
vedrørende E-handel på kommunens
intranettside under
Økonomi og inn-
kjøp
. Her finner du en kortversjon som
kan være til stor hjelp ved bestilling
av varer, samt kursdokumentasjon fra
opplæringa.
Alle gode ting er tre?
I høst kommer
den tredje og siste
filmen om Knerten
og Lillebror:
Knerten i knipe.
Når man leter etter noe finner man
enkelte ganger noe helt annet. Slik er
det for Lillebror også. Knerten i knipe
er en historie som handler om nye og
gamle venner, en helt ny Lille-Knerten
og en ganske ny katastrofe. Det er en
varm og leken film med fantastisk ani-
masjon og det er en strålende avslut-
ning på Knerten-triologien.
Månedens film
Filmfakta
Premiere:
23.09.2011
Genre:
Barnefilm
Regi:
Arild Østin
Ommundsen
Manus:
Kristin
Skogheim
Skuespillere: Adrian
Grønnevik
Smith, Åsleik
Engmark
m.m
Lengde:
1 t. 12 min
Trenger flere
mannsstemmer
Har du lyst til å synge i kor? Da har
du mulighet til bli med i Tromsø kom-
munes blandakor, som har øvelse
hver onsdag fra kl 1600 til 1730 i
rådhuskantina. Koret trenger flere
både manns- og damestemmer,
så hvis du er glad i å synge så bør
du komme! Ta kontakt med Vivi J.
Sandberg på telefon 777 91 166/
976 50 832 eller e-post
vivi.jakobsen.sandberg@tromso.
kommune.no
26
Innblikk
September 2011
OPPSLAGSTAVLA