Page 10 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Minner på lager
Statsarkivet samlet
inn kort, brev, bamser
og flagg som ble lagt
ned i trappa utenfor
Kulturhuset etter
22. juli. Nå flyttes
samlinga til Byarkivet.
– Det var litt vondt å rydde bort alle
disse tingene, man fjerner jo minner
og det noen har ønsket å uttrykke, sier
Hilde Lange ved Statsarkivet.
Bakgrunnen for innsamlingen av
materialet var at Riksarkivaren sendte
ut en oppfordring til alle statsarkivene
om å ta initiativ til å samle inn og iva-
reta det som ble lagt ned til minne
om ofrene etter terrorhandlingene på
Utøya og i Oslo. Byarkivet var ikke
bemannet i denne perioden og derfor
tok Statsarkivet på seg jobben.
– Vi ble kontaktet av Tromsø kom-
mune som lurte på hva man skulle
gjøre med det som var blitt lagt i trappa.
Sammen ble vi enige om at tirsdag 2.
august på ettermiddagen passet både
med tanke på at mange kom hjem fra
ferie i helgen og sikkert ønsket å se
stedet, og at det var meldt regn fra
onsdag av.
– Vi deler alle sorgen
Man ønsket å gjøre innsamlingen på
en så verdig måte som mulig, både av
hensyn til de som fortsatt kom for å
legge ned blomster, men også av hen-
syn til de som hadde lagt ned ulike ting.
– Vi var to fra Statsarkivet som gikk
først og samlet inn kort og ting fra den
øverste trappa, registrerte det og la det
i esker. Deretter kom Bydrift til og sam-
let inn blomster og lys fra den samme
trappa, og slik tok vi én og én trapp ned-
over. De eldste tingene lå øverst etter-
som folk fylte på fra øverste trappetrinn
og nedover.
De har lagt kortene i mapper etter hvil-
ken rad de lå på, slik at man kan rekon-
struere omtrent hvordan det lå. Lange
viser fram barnetegninger, bamser, flagg
og flere kort, blant annet et kort fra Kara-
sjok AUF.
– Her er et kort lagt ned av en familie
hvor det står: «Våre tanker og medfølelse
går til alle som ble drept, deres familier
og alle som har opplevd grusomheten
på Utøya og i Oslo. Vi deler alle sorgen.»
Minnebed
Det aller meste ble lagt ned på trappa
utenfor Kulturhuset, men folk la også
ned blomster og andre ting utenfor
domkirka og rådhuset. Bydrift flytta
alt ned til trappa for å samle alt på
ett sted.
– Bydrift samlet inn blomstene for
å lage kompost av dem. Jorda skal
brukes til å lage et minnebed utenfor
rådhuset.
Materialet ble overført til Byarkivet i
midten av september. Det er ikke plan-
lagt nøyaktig hva man skal gjøre med
det, men det vil nok bli stilt ut en gang
i framtiden. Kanskje til ettårsmarkerin-
gen neste år.
Tekst og foto: Frank Lande
– Tirsdag 2. august samlet vi inn alt som folk hadde lagt ut, og nå overleverer vi det til Tromsø kommune, sier Hilde Lange i Statsarkivet.
10
Innblikk
September 2011
Hovedsak: Etter utøya